11. svetovni kongres o kapi

Jernej Sluga

Kanadski Montreal je od 17. do 20. oktobra 2018 gostil že enajsti svetovni kongres o kapi, na katerem so tudi letos sodelovali raziskovalci in strokovnjaki s področja možgansko-žilnih bolezni. Številnim obiskovalcem so ponudili poglobljen izobraževalni in znanstveni program, ki je zajemal preučevanje epidemiologije, preprečevanje nastanka, prepoznavanje znakov, nego in okrevanje po kapi.

Ključne številke na kongresu:

Kanada ima zelo dobro razvite sisteme za nadzor kapi in je s prizadevanji pri razvijanju smernic za klinične in zdravstvene sisteme prispevala k pomembnemu napredku pri oskrbi. Ta prizadevanja so v teku in vedno bolj pomembna zaradi staranja prebivalstva in povečanih zahtev glede zdravstvenega varstva v Kanadi in drugod po svetu.

Predavanja

Med številnimi odličnimi seminarji in delavnicami bi rad izpostavil predavanje Afazija v večjezičnem svetu, kjer je nastopilo več strokovnih predavateljev.

Slovenci pa se lahko pohvalimo s predavanjem nevrologinje Sente Frol, ki je spregovorila na temo Varna in zelo učinkovita intravenska tromboliza po aplikaciji idarucizumaba pri bolnikih s kapjo, ki prejemajo dabigatransko terapijo: serija primerov. Kljub navdušenju nad tem, da se je na kongresu predstavila tudi Slovenija, pa žal ne morem z enakim navdušenjem trditi, da sem predstavljeno temo tudi razumel.

Zato sem se odločil, da bom nevrologinjo Sento Frol povabil na pogovor. Na bolj poljuden način bo za nas pripravila predavanje Kdaj uvesti antikoagulacijsko terapijo pri bolnikih, ki so preživeli kap.

Enajstega svetovnega kongresa pa se je udeležil tudi nevrolog Marjan Zaletel, ki ga bomo prav tako povabili na pogovor. Spregovoril bo o akupunkturi in kapi.

e–knjiga

Sarah Belson je predstavila e-knjigo, v kateri so objavljena pričevanja kapistov. V knjigi je predstavljenih 148 zgodb kapistov iz različnih držav, prav tako se predstavijo tudi kapisti iz Slovenije.

Cena udeležbe

Cena za člane organizacij je znašala od 50 $ do 750 $. Nastanitev in letalsko karto sem plačal sam, medtem ko je 50 $ kotizacije krilo Združenje CVB.