Mednarodno združenje bolnikov z afazijo

Jernej Sluga

Mednarodno združenje bolnikov z afazijo (AIA – www.aphasia-international.com) povezuje bolnike z afazijo iz 21 držav. Združenje se trudi za večjo prepoznavnost in boljšo informiranost bolnikov in njihovih družin v zvezi z boleznijo. Člani združenja AIA se od leta 1990 vsako leto zberejo na mednarodni skupščini, kjer razpravljajo o različnih temah in novih projektih v zvezi z afazijo in delovanjem združenja.

Po zgledu ostalih članic združenja AIA smo želeli tudi v Sloveniji v sklopu združenja CVB ustanoviti Sekcijo za afazijo. Pobudniki za ustanovitev sekcije so bili: mag. Nada Žemva, Milan Čuček, Lara Slivnik in Jernej Sluga.

Glavni razlog za ustanovitev sekcije je, da ima tretjina ljudi po možganski kapi težave pri sporazumevanju. Zaradi tega se nekateri ne udeležujejo dejavnosti v okviru združenja CVB. Skrb sekcije pa je pritegniti več članov, ki imajo po kapi težave z govorom. Tako bo znotraj vsakega kluba CVB v Sloveniji delovala sekcija za bolnike z afazijo. Na ta način se želimo približati standardom, ki jih na tem področju dosegajo druge države po svetu.

Namen sekcije je spodbujati druženje oseb z afazijo in skupno premagovanje ovir v vsakdanjem življenju. To vključuje aktivnosti za ljudi z afazijo ter za njihove družinske člane in prijatelje. S tem želimo preprečiti socialno izoliranost oseb, ki trpijo za afazijo.

Cilji sekcije so pomoč ljudem z afazijo pri vsakdanjem življenju in v njihovem okolju, osveščanje ljudi o afaziji, zagotavljanje informacij in pripravljanje brošur o afaziji ter pomoč pri razvijanju in ustanavljanju krajevnih skupin za ljudi z afazijo, njihove družinske člane in prijatelje.

Letos sem se kot predstavnik združenja CVB udeležil skupščine Mednarodnega združenja bolnikov z afazijo (AIA), ki je potekala oktobra v Sevilji v Španiji. Naše združenje je s plačilom članarine postalo polnopravni član združenja AIA.

Bolniki z afazijo se za pomoč in predanost zahvaljujemo Nadi Žemva.