Mednarodno združenje za afazijo

Marija Michaud

V soboto 4.decembra 2021 sva se Jernej Sluga predsednik Association International Aphasie in Marija Michaud vodja tretje skupine Afazija, udeležila AIA General Assembly Meetinga 2021.

Spletnega srečanja se je udeležilo 22 predstavnikov držav članic. Od Finske, Latvije, Velike Britanije, Švice, Francije, Avstrije, Slovenije, Madžarske, Grčije, Cipra, Španije, vse čez zemljsko oblo do Avstralije.

Glavna sekretarka Melanie Derbyshire nam je prisrčno in kratko predstavila glavne dogodke leta in administrativno ter finančno delovanje organizacije. Izbrali so nove predstavnike za EDF (European Disability Forum) Louis Gustin in Marija Michaud.

Sledila je predstavitev posameznih držav, kaj se dogaja na področju afazije.

Podobno kot v Sloveniji imajo Afazisti tudi po svetu svoje skupine, srečanja po internetu, IPAD skupine, pevske zbore, keramika, umetnost, pisanje, novinarstvo, kognitivno skupino, Afazija kampe, Afazija teke, Dolga kosila za Afazijo, Žar kampanija, Filmski večeri, okrogle mize za družinske člane in Afazija forume.

Povezovanje manjših skupin v društva in večjih v združenja je trend po vseh državah. Z ozaveščanjem se širi informacija, da čeprav imamo ljudje z afazijo težave v komunikaciji in govoru se mora še vedno upoštevati naš glas, saj afazija ne vpliva na inteligenco.

Jernej kot predsednik AIA in predstavnik Slovenije v upravnem odboru ima veliko vpliva in možnosti, da naredi spremebe v življenjih afazistov po celem svetu. Z druženjem premagujemo ovire.