Glasba kot terapija pri bolnikih z afazijo

Berti Bruss

Sredi aprila 2022 je na sedežu Konzulata Slovenije v Trstu v prisotnosti konzula Vojka Volka na pobudo Jerneja Sluge, predsednika mednarodnega združenja za afazijo AIA, potekalo srečanje na temo afazije kot patološke posledice možganske kapi, poškodbe glave, možganskega tumorja ali nevrovegetativne bolezni.

Na srečanju sta bila poleg omenjenih prisotna tudi Loredana Boito, glasbena terapevtka in zborovodja tržaškega Zbora afazikov Alice in Giuseppe Bobbo iz Vidma, predsednik italijanskega združenja afazikov AITA FVG. Dogodka sta se udeležila tudi Marina Cebulec in Berti Bruss iz združenja Dis-Equality – vsi različno enaki ter Marija Michaud - CVB.

Namen srečanja je bil prenesti znanje in izkušnje Loredane Boito v zdravstvene ustanove v Sloveniji, in jih tako vključiti v čezmejni razvoj na področju afazije ter spodbuditi dolgoročno sodelovanje. Konec maja pa bo potekalo tudi prvo srečanje v Ljubljani. Na njem bodo opredelili smernice projekta, s katerim želijo združiti italijansko-slovenske izkušnje in sile v boju proti afaziji.

Glasbena terapija je že desetletja v veliko pomoč pri rehabilitaciji bolnikov z nevrološkimi boleznimi, zlasti tistih, ki jih je prizadela možganska kap z Brocovo afazijo. Glasba ima potencial, da nas »pomiri, animira, potolaži, navduši«, lahko pa nam tudi pomaga, da se »organiziramo in sinhroniziramo, tako pri delu kot pri igri«. Zakoni glasbe so podobni slovnici katerega koli človeškega jezika. Zato so lahko, če se jih naučimo ali okrepimo s terapijo, dobra podlaga za jezikovne izboljšave, ki naj bi bile za bolnike z afazijo sicer nemogoče.

S podporo slovenskega konzula v Italiji Vojka Volka se je tako začela nova pot v premagovanju afazije s pomočjo univerzalnega jezika – glasba.

Pomlad za italijanske in slovenske afazike.