Tehnologija v službi človeka

Predstavljajte si, da ne morete vstopiti v prostor, prižgati luči, zatreti okna, vklopiti gretja. Vsako tovrstno opravilo je naporno ali je celo neizvedljivo. Ste starejši ali oseba s posebnimi potrebami. Vaš um je bister, duh radoveden, želite komunicirati s svetom, se gibati, delati ali se izobraževati. Imate »srečo«, da ste na svetu v času, ko lahko sodobne tehnološke rešitve premostijo mnoge ovire za kakovostno življenje.

Inštitut RS za rehabilitacijo - Soča se vsak dan srečuje takšnimi zgodbami. V želji omogočiti kakovostno in čim bolj samostojno življenje v domačem okolju ter vključenost v družbo je nastal projekt Dom IRiS (Inteligentne Rešitve in Inovacije za Samostojno življenje).

Dom IRiS je demonstracijsko okolje kjer lahko starejše osebe ali osebe z različnimi stopnjami invalidnosti preizkusijo prilagojeno opremo in pripomočke ter spoznajo sodobne elektronske sisteme za upravljanje bivalnega prostora. Po besedah prof. dr. Antona Zupana, vodje rehabilitacijskega inženiringa v Soči, je to edini tovrstni pametni dom v Sloveniji in edinstven v primerjavi s podobnimi v tujini. Postavljen je namreč znotraj rehabilitacijske inštitucije, invalidnim osebam in njihovim svojcem omogoča bivanje ter pokriva potrebe različnih vrst invalidnosti – gibalno oviranih, slepih, slabovidnih, gluhih, naglušnih in starejših.

Dom IRiS ima tudi izobraževalno vlogo. Predstavljene rešitve si lahko ogledajo študenti medicine, študenti tehničnih in socialnih smeri, arhitekti, gradbeniki ter druga strokovna javnost. Nudi jim praktičen vpogled v problematiko s katero je ali še bo, povezano njihovo delo. Obiskujejo ga tudi strokovni delavci iz tujine. Po besedah prof. dr. Antona Zupana se v prihodnje želijo čim bolj vključevat v mednarodne raziskovalne projekte in sodelovati s podobnimi centri po svetu.

Špica je v projektu, ki sta ga zasnovala Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Inštitut RS za rehabilitacijo, sodelovala z implementacijo prvega RFID EPC sistema v Sloveniji in širši okolici. Višja hitrost branja na daljše razdalje, avtomatizacija procesov in točnost so atributi, ki jih proizvodna in logistična podjetja prepoznajo v RFID EPC tehnologiji. Obstajajo pa tudi primeri, ko lahko z njeno uporabo omogočimo delovanje sistema, ki izboljša življenje na osnovnem nivoju gibanja in komunikacije posameznika.

V demonstracijskem stanovanju Dom IRiS lahko vidimo kopalnico, kuhinjo, spalni in dnevni prostor, opremljeno s pohištvom in opremo prilagojeno osebam z različnimi gibalnim omejitvami. Implementirane tehnološke rešitve omogočajo izobraževanje, zabavo, interakcijo ter vodeno telovadbo preko računalnika in TV sprejemnika. Samodejna identifikacija in razpoznavanje prisotnosti osebe z gibalnimi omejitvami in drugih pa omogočajo inteligentno samodejno upravljanje z bivalnim okoljem.

Številna sodelujoča podjetja, so prispevala svoje tehnološke rešitve. Špica se je v zgodbo vključila s podporo rešitvi Ambientalne Inteligence za starejše in invalidne osebe. Špicina ekipa je zasnovala in postavila rešitev za brezkontaktno, avtomatsko identifikacijo oseb, ki se gibljejo v prostorih, po sobah. Uporabili so RFID opremo, ki vključuje čitalnike, antene in priponke in omogoča branje RFID priponk na večje razdalje (proizvajalec Motorola). Gre za tehnologijo, ki jo najpogosteje srečamo na področju sledenja pošiljk in blaga v proizvodnem procesu.

Invalidna oseba ima lahko priponko, s katero se identificira, obešeno okrog vratu, na telefonu, vozičku, ...Vsaka priponka oz. oseba, ki to priponko nosi ima svoj profil z nastavitvami, povezanimi s hišno avtomatizacijo in multimediji. Sistem jo prepozna in ji ustrezno prilagodi bivalno okolje; osvetljenost, temperaturo, višino elementov v kuhinji, kopalnici in v računalniškem kotičku ter vključi radio, televizijo, računalnik in podobno. Tako se dom prilagaja osebi in ji omogoča samostojno življenje v največji možni meri.

V poslovnem svetu nove tehnologije spreminjajo in optimizirajo procese, omogočajo, hitrejši pretok informacij, cenejše in bolj učinkovito delo na vseh ravneh organizacije. Dom IRIS je lep primer prakse kako lahko rešitve, ki jih nudi informacijsko komunikacijska tehnologija, prenesemo do uporabnikov ter z motivacijo, povezovanjem znanosti in gospodarstva, skupnim delom strokovnjakov različnih področij lajšamo in izboljšujejo kakovost življenje posameznikov. Tako ljudem s posebnimi potrebami, kot njihovim družinam in z njimi povezanimi institucijam.

O podjetju Špica International

Podjetje Špica International je specializirano za razvoj, izdelavo ter integracijo rešitev za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa, osnovna dejavnost podjetja pa so sistemi za samodejno identifikacijo, s katerimi se ukvarja vse od konca osemdesetih let. Njihove rešitve obsegajo registracijo delovnega časa in kontrolo pristopa, mobilno računalništvo ter samodejno identifikacijo s črtno kodo in RFID.

Špica International ima obsežno mrežo pooblaščenih distributerjev doma in v tujini ter hčerinska podjetja v Avstriji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Špica International je članica številnih mednarodnih združenj s področij svojega delovanja, za celotno poslovanje pa je prejela tudi certifikat kakovosti ISO 9001.